top of page
Yaku-Shima

Yaku-Shima

2021

Tataki-zome Ecoprint Ecodye

132 x 172 cm

Haga clic en las fotos para agrandarlos.

Eco

Eco

2021

Tataki-zome Ecoprint Ecodye

61 x 89 cm

Haga clic en las fotos para agrandarlos.

Okinawa

Okinawa

2021

Tataki-zome Ecoprint Ecodye

110 x 290 cm

Haga clic en las fotos para agrandarlos.

Alegria

Alegria

2020

Tataki-zome Ecoprint Ecodye

99 x 135 cm

Haga clic en las fotos para agrandarlos.

bottom of page